Panovo

Kontakt 00 381 63 685 600 E-mail office@panicjaja.co.rs

Odgoj matičnih jata

Odgoj pilića 1
Odgoj pilića 2

Odgoj matičnih jata


Farma za odgoj je kapaciteta 20.000 Isabrown roditeljskih parova u jednom ciklusu. Objekti su potpuno automatizovani i opremljeni rashladnim saćem i tunelskom ventilacijom.

Posle 16 sedmica, roditeljski parovi se sele u proizvodne objekte u kojima ostaju do kraja proizvodnog ciklusa.

Ostali proizvodi


Panovo je Vaš najbolji partner.

Proizvodna farma

Proizvodna farma

Trenutni kapacitet je 20.000 roditeljskih parova Isabrown...

Detaljnije

Detaljnije

Proizvodna farma
Inkubatorska stanica

Inkubatorska stanica

Naša snaga je da smo jedina inkubatorska stanica...

Detaljnije

Detaljnije

Inkubatorska stanica
Odgoj koka nosilja

Odgoj koka nosilja

Sistem odgoja u kavezima omogućava odličan prirast i uniformnost jata...

Detaljnije

Detaljnije

Odgoj koka nosilja
Vrh strane