Panovo

Kontakt 00 381 63 685 600 E-mail office@panicjaja.co.rs

Proizvodna farma

Proizvodna farma 1
Proizvodna farma 2

Proizvodna farma


Trenutni kapacitet je 20.000 roditeljskih parova Isabrown, koji se drže u dva proizvodna objekta.

Svaki objekat ima kontrolisani ambijent i opremljen je automatskim gnezdima i mašinama za sortiranje.

Ostali proizvodi


Panovo je Vaš najbolji partner.

Odgoj matičnih jata

Odgoj matičnih jata

Trenutni kapacitet je 20.000 roditeljskih parova Isabrown...

Detaljnije

Detaljnije

Odgoj matičnih jata
Inkubatorska stanica

Inkubatorska stanica

Naša snaga je da smo jedina inkubatorska stanica...

Detaljnije

Detaljnije

Inkubatorska stanica
Odgoj koka nosilja

Odgoj koka nosilja

Sistem odgoja u kavezima omogućava odličan prirast i uniformnost jata...

Detaljnije

Detaljnije

Odgoj koka nosilja
Vrh strane